Nieuwe CV ketel

U wilt uw cv-ketel vervangen? Dat kan wenselijk zijn als de huidige ketel technisch gezien zijn langste tijd gehad heeft, of als een nieuwe ketel economisch aantrekkelijk is. Een oude cv-ketel vervangen door een moderne hr-ketel verdient u door lagere stookkosten snel terug. Zowel om technische als economische redenen kan een cv-ketel vervangen wenselijk zijn. Rinus Jacobs Verwarming helpt u graag inzicht te geven of de cv-ketel vervangen voor u interessant is. Samen met u kunnen we bepalen welke van de vele mogelijkheden voor u het meest aantrekkelijk is. En daarbij wordt in eerste instantie aan uw belang gedacht. Een cv-ketel vervangen is geen goedkope uitgave, maar het kan zich snel terugverdienen.

Werking

Bij een conventionele gasgestookte cv-ketel zal bij warmtevraag van de kamerthermostaat de circulatiepomp in werking treden waardoor het cv-water door de installatie zal gaan circuleren. Tegelijkertijd zal een klep in het gasregelblok worden geopend waardoor het gas naar de branders wordt gevoerd, waar het vervolgens wordt ontstoken door een altijd brandende waakvlam of elektronische ontsteking. Het door de warmtewisselaar stromende water zal door de branders worden verhit. De circulatiepomp zorgt ervoor dat het water via de leidingen naar de radiatoren wordt gevoerd die hierbij de warmte afstaan aan de vertrekken. Het afgekoelde water stroomt terug naar de ketel, waar het vervolgens weer wordt opgewarmd. De verbrandingsgassen worden naar buiten afgevoerd door de rookgasafvoer.

Het gasregelblok is beveiligd tegen het uitstromen van onverbrand gas. De ketelthermostaat zorgt ervoor dat het cv-water niet warmer wordt dan de ingestelde temperatuur. Mocht de watertemperatuur onverhoopt toch te hoog oplopen, dan zal de maximaalthermostaat de ketel uitschakelen door de gastoevoer naar brander en waakvlam af te sluiten. De ketel is vaak voorzien van een droogkookbeveiliging, deze zal de gastoevoer naar de brander afsluiten als de waterdruk in de installatie te laag is. Een expansievat dat met de retourleiding is verbonden corrigeert volume- en drukverschillen van het water, die ontstaan door de wisselende temperaturen. Een in de installatie opgenomen overstortventiel voorkomt dat de waterdruk te hoog oploopt. De rookgasafvoer is voorzien van een valwindafleider en een trekonderbreker, eventueel gecombineerd. De werkdruk van de ketel is af te lezen op een manometer, deze is meestal gecombineerd met een meter voor de watertemperatuur.

Rendement

De laatste decennia is het rendement van een cv-ketel door stijgende energieprijzen steeds belangrijker geworden. Op dit moment is er een keuze uit Verbeterd Rendement (VR) en Hoog Rendement (HR). Als minimaal 83% van de energie wordt omgezet in nuttige warmte, spreken we van "Verbeterd Rendement" (VR), vanaf 90% is er sprake van "Hoog Rendement" (HR). Hoog Rendement is onderverdeeld in HR100 (vanaf 90%), HR104 (vanaf 94%) en HR107 (vanaf 96%). Afhankelijk van het verbruik kunnen de besparingen oplopen tot enkele honderden euro's per jaar.

De nieuwste ontwikkeling op cv-ketelgebied is een gecombineerde ketel die in de warmtevraag van de woning voorziet, en die met de restwarmte elektriciteit opwekt. Dit gebeurt middels het procedé van een micro-wkk

Hoogrendementsketel

Een hoogrendementsketel of HR-ketel is een verwarmingsketel op gas die ten opzichte van een conventionele gasketel een hoger rendement heeft, waardoor het gasverbruik lager is. Het Gaskeur HR-label verdeelt HR-ketels in drie categorieën: HR 100, met een rendement van ten minste 100%, HR 104 en tenslotte HR 107, met een rendement van tenminste 107% (Het rendement wordt berekend op de onderste verbrandingswaarde van aardgas, daar is condensatiewarmte niet in meegenomen, vandaar dat bij condenserende ketels de waarde boven 100% uit kan komen). Het hoge rendement wordt bereikt door het koude retourwater in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen in een zogenaamde rookgascondensor. Deze gassen bevatten veel waterdamp, die bij dit proces condenseert. Vandaar dat HR-ketels moeten zijn voorzien van een condensaatafvoer.